Certifikáty

Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu Systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 na provádění dopravního značení na pozemních komunikacích.

image0061.jpg image0062.jpg
Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 na provádění dopravního značení na pozemních komunikacích.

image0063.jpg image0064.jpg

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU KVALITY, EMS A BOZP

Integrovaný systém kvality, EMS a BOZP dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

STRATEGIE A ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI

 • Vedení společnosti prosazuje osobní angažovanost a aktivitu u všech zaměstnanců společnosti při neustálém zlepšování efektivnosti integrovaného systému kvality, EMS a BOZP a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho účinné uplatnění.
 • Vedení společnosti se zavazuje plnit právní předpisy na zajištění BOZP, ochranu životního prostředí a jiné environmentální požadavky, kterým společnost podléhá.
 • Společnost zajišťuje záměr udržet a zvyšovat stabilní postavení nejen na regionálním trhu dopravního značení pozemních komunikací.

RÁMEC PRO STANOVENÍ A PŘEZKOUMÁNÍ CÍLŮ KVALITY VČETNĚ OBLASTI EMS A BOZP

 • Hodnotit spokojenost zákazníka s odborně a kvalitně provedenými stavebními pracemi a dodávkami výrobků při realizaci dopravního značení.
 • Vyhodnocovat povahu a rozsah environmentálních dopadů, cílů a cílových hodnot a programu EMS+BOZP v činnosti společnosti.
 • Aktuálně se přizpůsobovat požadavkům zákazníků v technologii dopravního značení, vč. neustálého zlepšování dopadů a prevence znečišťování.
 • Dokumentovat, realizovat, udržovat a sdělovat Politiku integrovaného systému kvality, EMS a BOZP všem zaměstnancům a zajistit její dostupnost veřejnosti.
 • Zvyšovat úroveň řízení společnosti a udržet si jméno spolehlivého dodavatele a příznivé image společnosti.
 • Zajišťovat neustálý rozvoj zaměstnanců společnosti, jejich odborné způsobilosti a zvyšování jejich stimulace, angažovanosti a spokojenosti.
 • Poskytovat dostatečné zdroje na zabezpečení cílů kvality a programu EMS+BOZP.
 • Zabezpečit identifikaci a analýzu nebezpečí, hodnocení a omezení / management rizik BOZP v činnosti společnosti, vč. zvýšené péče v BOZP pro zaměstnance.
 • Prosazovat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy mezi společností a jejími dodavateli a obchodními partnery jako základ úspěšné obchodní strategie společnosti.
 • Zajišťovat oboustranně výhodnou a potřebnou integraci a komunikaci s obcemi v místě sídla a zakázek společnosti zejména v oblasti EMS a BOZP, vč. zlepšování nežádoucích dopadů a prevence znečišťování.

Certifikáty

ČSN ISO 9001:2016 ČSN ISO 14001:2016 Certifikát ČSN ISO 45001:2018

Jsme členové

ČESKOMORAVSKÁ ASOCIACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ